PRIVACYVERKLARING

DOMARO-GP kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van DOMARO-GP, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DOMARO-GP verstrekt. DOMARO-GP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
      - Uw voor- en achternaam
     - Uw adresgegevens
     - Uw telefoonnummer
      - Uw e-mailadres
     - Uw IP-adreS
 
DOMARO-GP verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch
contact met u op te kunnen
 nemen als u daar om verzoekt, en/of om   u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan DOMARO-GP uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
 
DOMARO-GP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
 
DOMARO-GP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de  uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettellijke verplichting.     
Op de website van DOMARO-GP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DOMARO-GP gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.
 
DOMARO-GP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van DOMARO-GP bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DOMARO-GP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
DOMARO-GP heeft hier geen invloed op.
DOMARO-GP heeft Google geen toestemming gegeven om via DOMARO-GP verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@domaro-gp.nl
DOMARO-GP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
DOMARO-GP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
 maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DOMARO-GP maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DOMARO-GP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DOMARO-GP op via:
 
 
DOMARO-GP is als volgt te bereiken:
Postadres: Lindensteinlaan 101
                     9351 KC  LEEK
Vestigingsadres: idem aan postadres
 Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon:  
 E-mailadres: info@domaro-gp.nl