Verzendkosten:                                                     Brievenbus-en kleine pakjes € 4,95 inclusief track & trace. Grote pakketten € 6,95 inclusief track & trace.
*Wij verzenden alleen binnen Nederland *

Reclamatie:
1.) Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te zijn ingediend. Na afloop van dat termijn vervalt elk recht van reclamatie. Geringe verschillen, zoals bijvoorbeeld in kleur en/of structuur, geven nimmer recht op reclamatie.


2.) Gebreken bij een deel van het geleverde geven afnemer niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order, noch tot enige schadevergoeding.


3.) Geaccepteerde reclames worden door ons alleen aanvaard als, de daaruit voortkomende,  retourzending onbeschadigd en in originele verpakking franco aan ons wordt teruggezonden.


4.) Retourzendingen en/of ruilingen worden niet eerder aanvaard dan nadat wij dit schriftelijk hebben toegestaan. Stuurt u toch terug zonder onze toestemming, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van afnemer; in ieder geval zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening van afnemer op te slaan. Door ons niet aanvaarde retourzendingen ontheffen afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen.


5.) Door ons geaccepteerde retourgoederen zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden vervangen of gecrediteerd.
Zie ook onze algemene (leverings) voorwaarden.